DEEP-CYCLE/

SLI

Utmärkande för SLI-batterier (start, belysning, tändning) är hög startkraft vid lätt cykling. Deep-Cycle-batterier är utformade för tillämpningar som kräver djupa och repetitiva urladdningar, t.ex. trollingmotorer, elektriska rullstolar, husbilar och starttillämpningar där systembelastningen överstiger växelströmsgeneratorns effekt under korta perioder. 

 

SLI-batterier används vanligtvis när kraft behövs under korta perioder, t.ex. när en motor startas eller vid lätt elektrisk belastning. SLI-batterier levererar också extra kraft som behövs när fordonets elektriska belastning överstiger effekten från laddningssystemet (växelströmsgeneratorn). De fungerar som en spänningsregulator i elsystemet genom att jämna ut spänningstopparna och hindra dem från att skada andra komponenter i det elektriska systemet.

Högpresterande bilstereosystem och utryckningsfordon är exempel där systembelastningen överstiger växelströmsgeneratorns effekt. När motorn går på tomgång och växelströmsgeneratorns effekt sjunker kan djupurladdningsbatteriet fortsätta stödja belastningen med hög ström. Därefter kan det laddas snabbt när motorns varvtal och växelströmsgeneratorns effekt ökar. Varje gång detta sker utförs en cykling och detta kan inträffa under fordonets hela arbetsdag.

OPTIMA® Deep-Cycle är den perfekta lösningen för fordon med system som regelbundet överbelastas. Det kan vara fordon med extrautrustning som säkerhetsfordon, kommersiella leveransflottor och husvagnar.

Vilket batteri ska användas:

  • OPTIMA REDTOP® för snabbare start under extrema omständigheter
  • OPTIMA YELLOWTOP® för intensiv cykling och snabb laddning
  • OPTIMA BLUETOP® för marina tillämpningar/husbilar med dubbla funktioner