FÖRLÄGGARE

Clarios Germany GmbH & Co KG
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511/975-0

E-post: info.emea@varta-automotive.com


Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRA 205413
Momsregistreringsnummer: DE 115 647 997

Obegränsat ansvarsskyldig partner: Clarios Germany Holding GmbH
Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 218503 
StyrelseDr. Werner Benade, Bettina Koback, Dr. Christian Rosenkranz
 
Ansvarig redaktör: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-0

Webbdesign, koncept och produktion
DRIVE - Die Medienagentur
Werbeagentur aus Hannover
Adenauerallee 3 | D-30175 Hannover
Tel.: +49 (0) 511/64 07 06 - 0
Fax: +49 (0) 511/64 07 06 - 69
Kontakt: autopilot@drive.eu

 

Ansvarsfriskrivning

Alla ansträngningar har, i samband med att denna sida har skapats, gjorts för att säkra att endast uppdaterad, riktig och tydligt delgiven information gjorts tillgänglig. Trots det kan det förekomma oavsiktliga felaktigheter. Clarios Germany GmbH avsäger sig särskilt ansvar för alla typografiska felaktigheter och för riktighet, fulltalighet och aktualitet av informationen inkluderad på företagets hemsida. Information och data som gjorts tillgänglig på Clarios Germany GmbH:s servrar kan komma att ändras utan föregående meddelande. Tjänster, information och data som gjorts tillgängliga på Clarios Germany GmbH:s hemsida erbjuds i befintligt skick utan några som helst garantier.

I den utsträckning som länkar eller hänvisningar till tredje parts hemsida inkluderas på Clarios Germany GmbH:s hemsida ansvarar Clarios Germany GmbH ej för information, kommunikation eller material som gjorts tillgängligt på sådana länkade sidor, eller för länkar inkluderade på sådana länkade sidor. Vi fastställer härmed tydligt att vi ej nödvändigtvis delar tredje parts åsikt och/eller det innehåll som inkluderats på sådana länkade sidor.

Genom att använda Clarios Germany GmbH:s hemsida åtar du dig alla de risker som associeras med användning av denna sida, inklusive risk till dator, programvara eller data som smittats med virus, programvara eller annan fil som överförts från eller aktiverats via Clarios Germany GmbH:s hemsida eller i och med din användning av denna. Clarios Germany GmbH ska inte under några omständigheter ansvara för direkta, indirekta eller särskilda följdskador, inklusive, utan inskränkningar, skada till avkastning eller vinst, som uppstår på grund av eller som kan kopplas till användning av eller felaktig användning av eller brist på information på Clarios Germany GmbH:s hemsida.