Söka
|||
Hitta
|||

FÖRLÄGGARE

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511/975-02

Kontakt: optima.de@jci.com

Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 62427
Momsidentifikationsnummer: DE 115 647 997

Ansvarig partner i obegränsad utsträckning: VB Management GmbH
Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 62413
Styrelse: Eric Mitchell (Vorsitz), Johann-Friedrich Dempwolff 

 
Ansvarig utgivare: Benjamin Heidmann
Telefon: +49 (0) 511/975-1479

Webbdesign, koncept och produktion
Team Detroit
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126
Kontakt: pulsesupport@teamdetroit.com

 

Ansvarsfriskrivning

Alla ansträngningar har, i samband med att denna sida har skapats, gjorts för att säkra att endast uppdaterad, riktig och tydligt delgiven information gjorts tillgänglig. Trots det kan det förekomma oavsiktliga felaktigheter. Johnson Controls Batteries GmbH avsäger sig särskilt ansvar för alla typografiska felaktigheter och för riktighet, fulltalighet och aktualitet av informationen inkluderad på företagets hemsida. Information och data som gjorts tillgänglig på Johnson Controls Batteries GmbH:s servrar kan komma att ändras utan föregående meddelande. Tjänster, information och data som gjorts tillgängliga på Johnson Controls Batteries GmbH:s hemsida erbjuds i befintligt skick utan några som helst garantier.

I den utsträckning som länkar eller hänvisningar till tredje parts hemsida inkluderas på Johnson Controls Batteries GmbH:s hemsida ansvarar Johnson Controls Batteries GmbH ej för information, kommunikation eller material som gjorts tillgängligt på sådana länkade sidor, eller för länkar inkluderade på sådana länkade sidor. Vi fastställer härmed tydligt att vi ej nödvändigtvis delar tredje parts åsikt och/eller det innehåll som inkluderats på sådana länkade sidor.

Genom att använda Johnson Controls Batteries GmbH:s hemsida åtar du dig alla de risker som associeras med användning av denna sida, inklusive risk till dator, programvara eller data som smittats med virus, programvara eller annan fil som överförts från eller aktiverats via Johnson Controls Batteries GmbH:s hemsida eller i och med din användning av denna. Johnson Controls Batteries GmbH ska inte under några omständigheter ansvara för direkta, indirekta eller särskilda följdskador, inklusive, utan inskränkningar, skada till avkastning eller vinst, som uppstår på grund av eller som kan kopplas till användning av eller felaktig användning av eller brist på information på Johnson Controls Batteries GmbH:s hemsida.