VANLIGA

FRÅGOR

Du har alltså frågor. Vi skippar snacket och går rakt på sak.

Produktinformation om batterierna: Förvaring
Djupurladdnings- vs. startbatteri Laddning
Montering Diverse

PRODUKTINFORMATION OM BATTERIERNA

Vilka skillnader finns mellan REDTOP®-, YELLOWTOP®- och BLUETOP®-batterierna?

REDTOP: Används för normal motorstart där en generator omedelbart kontrollerar laddningstillståndet och ger energi till batteriet närhelst det behövs. Detta beskriver de flesta standardfordon.

 • Motorstart för bil- och husbil
 • Tung extrautrustning där start är den primära funktionen
 • Dieseldrivna fordon utrustade med originella HiFi-system
 • Jordbruks- och anläggningsutrustning
 • Generatorer
 • Utryckningsfordon


YELLOWTOP: Används när den elektroniska belastningen är högre än normalt eller när urladdningscykeln innefattar mer än vanlig motorstart, t.ex. i fordon utan generatorer. Detta inkluderar också fordon med stora elektroniska belastningar som kan överstiga generatorns normala effekt (t.ex. extrautrustning i form av ljudsystem, GPS, laddare, vinschar, snöplogar, växelriktare). Det kan också inkludera fordon som har mycket standardutrustning, t.ex. minibussar med automatiska skjutdörrar och DVD-spelare, i synnerhet om DVD-spelaren används när motorn inte är igång.

 • Dieseldrivna fordon med elektronisk extrautrustning
 • Ljud- och bildanordningar i bilar som överstiger 250 watt i OE-systemet
 • Fordon eller tung utrustning med växelriktare (husvagnar), hydraulik (anläggningsmaskiner), vinschar (stadsjeepar) eller andra strömförbrukande tillbehör
 • Elfordon


BLUETOP: Startbatteriet BLUETOP (mörkgrått hölje) används när ett hängivet startbatteri behövs; det ska aldrig användas för cykling. BLUETOP-batteriet med dubbla funktioner (ljusgrått hölje) kan användas för både start och djupurladdning; det är ett riktigt djupurladdningsbatteri med extremt hög startkraft.

 • Trollingmotorer, marina tillämpningar med tung elektrisk utrustning och husbilar kan använda BLUETOP-batteriet (som både är ett start- och djupurladdningsbatteri)
 • Startbatteriet BLUETOP används i marin tillämpning och husbilar när batteriets enda funktion är motorstart.

 

Obs: Skillnaden mellan djupurladdningsbatterierna BLUETOP och YELLOWTOP är att BLUETOP-batterierna har både bilstationer (SAE) och svetsbultar, medan YELLOWTOP (andra än D31T) bara har SAE-poler.

Om du är förvirrad angående de färgade locken, kom ihåg: om det har ett mörkgrått hölje är det ett startbatteri; om det har ett ljusgrått hölje är det ett djupurladdningsbatteri (med flera funktioner).

Vilka är fördelarna med OPTIMA®:s SPIRALCELL®-teknik?

OPTIMA SPIRALCELL-TEKNOLOGI har fler funktioner än vanliga batterier, t.ex.:

 • Större plattyta, tätare mellanrum mellan plattorna och rent bly. DETTA LEDER TILL: lågt inre motstånd. Detta låga motstånd ger dig mer kraft i en mindre box, möjligheten att ladda mycket snabbare samt högre och renare spänningsegenskaper under urladdning
 • Fixerade plattor under kompression (låsta på plats). DETTA LEDER TILL: förbättrad vibrationstålighet, ingen utsöndring av aktivt pastamaterial, minskad gradvis försämring av kraft och kapacitet när batteriet åldras. Detta ger dig ett batteri som håller längre och presterar bättre under hela sin livslängd

Varför håller OPTIMA®-batterier längre än andra batterier?

Huvudanledningarna till varför OPTIMA-batterier har längre livslängd är följande:

 • Ingen utsöndring av aktiv pasta
 • SPIRALCELL-TEKNOLOGI® fixerar plattorna och förhindrar att den aktiva pastan lossnar vilket kan leda till att plattorna kortsluts
 • De har galler i rent bly
 • Gallermaterialet i OPTIMA-batterierna är motståndskraftigare mot gallernedbrytning – en typ av inre korrosion som påverkar plattorna på batteriets insida när batteriet blir äldre
 • Den helt slutna designen förhindrar att vatten läcker ut vilket kan leda till att plattorna torkar och slutar att fungera

Varför har de så låg självurladdningsgrad?

Detta beror mest på det rena blyet som finns i OPTIMA®-plattorna. Vissa av legeringarna i traditionella batterier är mer benägna att överföra elektroner vilket gör att de har högre självurladdning än OPTIMA-batterier.

Varför är OPTIMA®-batterier inte lika förgängliga som andra?

OPTIMA-batterierna har en ökad förmåga att klara de höga krav som ställs på batterier idag, bland annat för höga temperaturer, tung elektronisk belastning och ökad vibration. SPIRALCELL-TEKNOLOGI® i OPTIMA-batterier förhindrar att aktivt material som ger batteriet kraft utsöndras. Denna teknik ökar också OPTIMA-batteriers urladdningsförmåga.

Vad är ett gelbatteri? Är OPTIMA® ett gelbatteri?

En gelbatteri är ett modifierat blysyrabatteri för bilar eller båtar. Ett gelningsmedel hälls i elektrolyten för att minska rörelsen inuti batterihöljet. Många gelbatterier använder också envägsventiler istället för öppna ventiler. Detta hjälper till att leda tillbaka interna gaserna till vattnet i batteriet vilket minskar gasläckaget. I allmänhet är gelbatterier mindre toleranta mot höga temperaturer och de laddas med lägre effekt än traditionella AGM-batterier.  Ett OPTIMA-batteri är varken ett gelbatteri eller ett vanligt flytande batteri. OPTIMA är ett SPIRALCELL-TEKNOLOGI® AGM-batteri.

Kan OPTIMA®-batterier läcka gas?

När batteriet används med ett lämpligt reglerat spänningsladdningssystem (t.ex. en växelströmsgenerator) så släpper OPTIMA inte ut någon vätgas. Gasläckage kan dock uppstå vid laddning med högre spänningsnivåer eller vid extremt höga temperaturer. I bilmotortillämpningar bör detta inte hända om växelströmsgeneratorn/regulatorn håller sig under 15 volt.

DJUPPURLADDNINGS- VS. STARTBATTERI

Vad betyder djupurladdning?

Djupurladdning betyder att batteriet används i en tillämpning som normalt laddar ur 60-70 procent eller mer av batterikapaciteten. Ett standardbilbatteri är ett SLI-batteri (start, belysning, tändning). Dess plattor är utformade för att ge maximal kraft under en kort period. Vid start av en bil så laddas ett SLI-batteri ur mindre än 5 procent. När ett SLI-batteri används i en djupurladdningstillämpning eller i ett fordon med mycket strömförbrukande utrustning så kommer batteriets livslängd att förkortas proportionellt med hur djupt det urladdas varje gång.

När bör jag överväga att köpa ett djupurladdningsbatteri?

När du behöver ett batteri som ger all drivkraft till ett fordon eller någon annan apparat. Djupurladdningsbatterier bör dessutom användas i fordon som har mycket strömförbrukande utrustning och där växelströmsgeneratorn inte kan hålla batteriet fulladdat. Exempel på det är fordon med kraftfulla stereosystem, ökad elektronik som GPS, spelsystem, DVD-spelare och LCD-skärmar eller båtar med inbyggda laddare, trollingmotorer, fiskhittare, stereoapparater, belysning m.m.

Vad är skillnaden mellan OPTIMA®:s djupurladdningsbatteri och ett startbatteri?

OPTIMA:s djupurladdningsbatteri har en annan typ av kemisk sammansättning. Denna sammansättning ger batteriet en längre livslängd i cykliska tillämpningar, med endast en knapp minskning i startstyrka.

När bör jag använda OPTIMA®:s djupurladdningsbatteri som startbatteri?

Djupurladdningsbatterier är utformade för tillämpningar som kräver djupa och upprepade urladdningar, t.ex. trollingmotorer, golfbilar, elektriska rullstolar och husbilar. Det finns dock andra tillämpningar som kallas "heavy cycling" eller "high cycling" (intensiv cykling) där ett OPTIMA:s djupurladdningsbatteri med fördel kan ersätta ett startbatteri för att ge längre livslängd och bättre prestanda. I intensiva cyklingstillämpningar drar fordonet ovanligt höga amperenivåer ur startbatteriet på grund av att det har mycket extrautrustning eller en begränsad generatorkapacitet. Yrkesmän inom räddningstjänsten, dvs. polis, brandkår och ambulansförare, upptäcker ofta att vanliga startbatterier inte ger den prestanda eller har den livslängd som behövs och detta beror på intensiv cykling. Ett OPTIMA-djupurladdningsbatteri i denna typ av tillämpningar kommer resultera i en längre livslängd och bättre prestanda.

I fordon eller utrustning som endast använder batteriet för start, belysning och tändning (SLI) och har en korrekt fungerande växelströmsgenerator kommer startbatteriet OPTIMA REDTOP® fungera utmärkt. Ofta ger detta upp till 2-3 gånger längre livslängd än traditionella batterier. Startbatteriet OPTIMA REDTOP är rätt val för ett fordon som inte har någon extrautrustning och som använder en standardgenerator eller en uppgraderad sådan.

Kom ihåg att det är möjligt att ha en djupt urladdad YELLOWTOP® som inte kommer starta motorn. Fördelarna med YELLOWTOP är att det snabbt kan laddas och att det återhämtar sig efter urladdningar fler gånger än ett vanligt batteri.

Det är nödvändigt att titta på både typen av tillämpning och laddningssystemet innan du beslutar vilket OPTIMA-batteri som passar bäst för uppgiften. Till exempel, om du har en Ford Expedition med ett eftermonterat larmsystem och du kör fordonet varje dag, så skulle OPTIMA REDTOP vara det rätta valet eftersom strömförbrukningen skulle vara marginell och batteriet skulle laddas upp dagligen.

Men om du låter fordonet stå under längre perioder med larmet påslaget utan att batteriet underhålls, bör du använda OPTIMA YELLOWTOP eftersom en oavbruten strömförbrukning under flera veckor skulle skada REDTOP och förkorta dess livslängd.

Hur fungerar ett gelbatteri i jämförelse med djupurladdningsbatterier?

De flesta gelbatterier har mycket högre inre motstånd, vilket betyder att de inte kommer kunna leverera och erhålla ström lika effektivt. Detta är särskilt tydligt vid högre amperenivåer. De flesta gelbatterier kommer exempelvis inte fungera bra i motorstartande tillämpningar.

Har OPTIMA®:s djupurladdningsbatterier ett "minne"?

Blysyrabatterier drabbas inte av minneseffekter. Många tror att batterierna har ett "minne" eftersom deras kapacitet försämras och/eller användningstiden förkortas allt eftersom batteriet blir äldre. Den aktiva pastan i ett blysyrabatteri är ett förbrukningsmaterial, ungefär på samma sätt som gummit på ett däck. Varje gång du använder batteriet förbrukas en del av pastan. Allt eftersom batteriet blir äldre så finns det mindre och mindre aktiv pasta som kan laddas och laddas ur och detta ger en kortare funktionstid. Detta faktum kan vara mer uppenbart i de fall där högeffekts- eller SLI-batterier (start, belysning, tändning) används i djupurladdningstillämpningar. Plattorna i ett SLI-batteri är utformade för korta urladdningar med hög strömstyrka. Plattorna i djupurladdningsbatterier är bättre lämpade för upprepade urladdningar i djupurladdningstillämpningar.

FÖRVARING

Kommer batteriet laddas ur om jag låter det stå på ett betonggolv?

Nej, dagens batterier har polypropylenplast i höljet. De kommer inte påverkas av detta. Om det är möjligt, förvara alltid batteriet på en sval och torr plats.

Vilka förvaringsrekommendationer finns för OPTIMA®-batterier?

Det viktigaste vid förvaring av batterier är att se till att spänningen aldrig sjunker under 12,4 volt. Vi rekommenderar att någon typ av "batteriunderhållare" används – en apparat som övervakar ditt batteri och håller det vid fullt laddningstillstånd under förvaring.

Det finns två typer av underhållsladdare:

 

 1. Föredraget - helautomatiska flerstegsladdare som övervakar batteriet och laddar det vid behov. Flerstegsunderhållare laddar med varierande spänningar och varierande strömstyrka (sällan mer än 2 ampere). Några av dessa flerstegsladdare kan också fungera som vanliga batteriladdare (sju ampere eller mer).
 2. Ok men inte föredraget - traditionella flytande laddare ger konstant spänning med avsmalnad strömstyrka till batteriet, även när det är fulladdat. För flytande laddning rekommenderar vi max 1 ampere, 13,2-13,8 volt.


Om en underhållsladdare inte kan användas, koppla ur batteriet från fordonet när det förvaras för att förhindra att mindre elektrisk dränering laddar ur batteriet. Ladda alltid ett batteri fullständigt med en laddare innan det förvaras och kontrollera därefter batterispänningen var tredje till sjätte månad. Ladda batteriet om det sjunker under 12,4 volt.

Om det är möjligt, förvara batteriet på en sval och torr plats.

LADDNING

Varför är mitt batteri slut? (batterifelsökning/elproblem)

När motorn inte är igång och starbatterierna (alla REDTOP® och BLUETOP® 34M) är fulladdade ska de mäta runt 12,6 till 12,8 volt. Djupurladdningsbatterier (alla YELLOWTOP® och BLUETOP med flera funktioner) ska mäta ungefär 12,8 till 13,0 volt. Spänningsmätningar av batteriet under tiden motorn är igång visar din generators effekt. Detta värde ska vara runt 13,3-15,0 volt men kan variera lite på grund av temperatur. Vid den genomsnittliga drifttemperaturen 50° till 80°F ska din generators effekt vara runt 14 till 14,8 volts.


Om du inte har en multimeter kan du testa din generators effekt genom att starta bilen och slå på strålkastarna. Om de lyser svagt visar det lamporna drivs av batteriet och att liten eller ingen effekt produceras av generatorn. Om lamporna lyser starkare när du varvar motorn betyder det att generatorn producerar lite ström, men att den kanske inte producera tillräckligt mycket vid tomgång för att hålla batteriet laddat. Om lamporna har normal ljusstyrka och inte ändrar intensitet i takt med att motorn varvas fungerar ditt laddningssystem förmodligen normalt.


Om detta händer bör du avgöra om batteriet laddas eller inte samt om något i fordonet laddar ur det.


Tre sannolika scenarier kan förklara de problem du har:

 

 1. Hög parasitisk förlust (avstängda enheter som drar ström). Detta kan snabbt ladda ur ett batteri och minska dess livslängd. Detta kan orsakas av en bagagelampa, cigarettändare, klocka/radio, alarmsystem eller någon annan elektrisk utrustning. Batteriets strömförbrukning kan kollas med en amperemeter. Stäng av tändningen och koppla bort en av batterikablarna. Anslut en av amperemeterns ledningar till batteriet och den andra till kabeln. De flesta fordons strömförbrukning bör vara runt 25 milliampere eller lägre. Om de avstängda enheterna överstiger 100 milliampere finns ett elektriskt problem som behöver undersökas närmare. Om du inte vill ta bilen till en mekaniker kan du enklast isolera problemet genom att dra ut en säkring i taget från gruppcentralen tills amperemetern visar ett lägre värde.
 2. Ett batteriproblem orsakar att laddningen inte behålls. För att kolla detta, avlägsna batteriet från fordonet, ladda det till full spänning, vänta 12 till 24 timmar och mät därefter spänningen. Ett snabbare men sämre sätt att göra detta är att slå på helljusen i 15 sekunder, stänga av dem, vänta 10 minuter och därefter kolla spänningen. Om du mäter batteriets spänning nästa dag, vecka eller till och med månad, bör spänningen vara nära de högsta spänningarna som anges ovan. Om spänningen är samma när det inte är installerat i ditt fordon men sjunker efter installation, se #1 ovan.
 3. Batteriet har laddats ur på något sätt och din underhållsladdare kan inte ladda ditt djupurladdade batteri på rätt sätt. Vänligen se anvisningarna för laddning av djupurladdade batterier.

Behöver jag en särskild laddare för mitt OPTIMA®-batteri?

I det flesta normala starttillämpningar för fordon kan automatiska laddare för blysyrabatterier ladda OPTIMA-batterier på rätt sätt. Men eftersom OPTIMA-batterier ofta används i högpresterande tillämpningar eller starttillämpningar som inte är standard måste man uppmärksamma en del saker.

Ett OPTIMA-batteri är ett AGM-batteri, inte ett gelbatteri eller ett vanligt flytande batteri. Ett djupurladdat OPTIMA-batteri (mindre än 10,5 volt) kan inte testas eller laddas korrekt om det behandlas som ett gelbatteri eller ett vanligt flytande batteri. En handhållen elektronisk batteritestare kommer sannolikt att ge felaktiga testresultat.

Ett OPTIMA-batteri har fördelen att ha väldigt lågt inre motstånd, vilket möjliggör hög utgående strömstyrka samt effektiv laddningsacceptans. Denna fördel gör också att OPTIMA-batterier kan drivas längre än vad som specificeras och med en lägre spänning än vanliga flytande batterier. Allt detta kan leda till förvirring gällande laddning av djupurladdade OPTIMA-batterier. De flesta enklare batteriladdare har en inbyggd funktion som förhindrar laddning av batterier med mindre 10,5 volt. Om ditt OPTIMA-batteri är ännu mer urladdat kanske batteriladdaren inte startar.

De flesta moderna batteriladdare av hög kvalitet har idag inbyggda funktioner för laddning av AGM-batterier, t.ex. OPTIMA- batterier. Vissa har specifika AGM-inställningar som ska användas när ett OPTIMA-batteri laddas. Använd inte gel- eller gel/AGM-inställningar eftersom de inte kommer att ladda OPTIMA-batteriet helt. De kan dessutom skada batteriet över tid. Inte ens alla AGM-kompatibla laddare kan ladda djupurladdade (mindre än 10,5 volt) OPTIMA-batterier. Det kan bli nödvändigt att följa anvisningarna som ges i avsnitt #3.

För vanlig laddning rekommenderar vi max 10 ampere, 13,8-15,0 volt. För flytande laddning rekommenderar vi max 1 ampere, 13,2-13,8 volt.

Under normala (motorstartande) villkor ska ett OPTIMA-batteri aldrig uppleva "vilospänningar" under 10,5 volt. I dessa tillämpningar kommer de flesta 12 volt-laddarna (gamla och nya) och generatorer ladda ett OPTIMA-batteri med 10,5 volt tillräckligt mycket. Vanligtvis ser vi bara problem med laddning av enskilda tillämpningar, djupurladdningstillämpningar eller djupurladdade OPTIMA-batterier.

Hur laddar jag ett djupurladdat batteri?

charging_illustration.gif

Om ett OPTIMA-batteri är djupurladdat (under 10,5 volt) kan de inte laddas med de flesta enklare laddare. Tänk också på att OPTIMA-batterier inte kommer att laddas korrekt om de behandlas som flytande batterier eller gelbatterier. För att ladda batteriet kan du parallellkoppla ett annat fulladdat bilbatteri (12+ volt) till djupurladdade AGM-batteriet (+ till + och – till –). Koppla sen laddaren till det djupurladdade batteriet och sätt laddaren på 10 ampere. Låt ladda i två timmar och övervaka processen. Om det urladdade batteriet under tiden blir väldigt varmt eller om det avluftas (om vinande ljud hörs från ventilationskanalerna), stoppa processen omedelbart. När det urladdade batteriet uppnår 10.5 volt eller mer, avlägsna standardbatteriet och fortsätt ladda AGM-batteriet tills det är fulladdat.

För normal laddning kan relativt låg ström på 1 eller 2 ampere fungera bra, men om batteriet har varit djupurladdat kan sulfatering på batteriplattorna ha bildats. Om du laddar med 10 ampere kommer den starkare strömmen att bryta upp denna sulfatering.

Om du har en automatisk laddare, låt den ladda batteriet tills den visar att laddningen är slutförd. Om du har en manuell laddare kan du grovuppskatta hur många timmar det tar för ett fullständigt djupurladdat batteri (11,2 volt) att laddas genom att multiplicera batteriets kapacitet (amperetimmar eller Ah) med 1,2. Om ditt batteri inte är fullständigt djupurladdad kommer den tiden att vara kortare.

I de flesta falla kommer dessa steg att återhämta ett AGM-batteri. Det är OK om AGM-batteriet blir lite varmt under laddningen. Men om det blir för varmt för att vidröra betyder det att en kortslutning finns och laddningen bör då avbrytas.

Kan man underhållsladda ett OPTIMA®-batteri? Och vilken typ av laddare kan jag använda?

Du kan använda vilken typ av laddare som helst till OPTIMA-batterier under förutsättning att den är korrekt reglerad. Om din laddare kommer att stå på hela tiden måste spänningen ställas in på max 13,8 volt och med en strömstyrka på max 1 ampere.

Kan min högeffektsgenerator skada OPTIMA®-batteriet?

Nej, inte om spänningen regleras på rätt sätt Eftersom OPTIMA-batteriet har ett väldigt lågt inre motstånd så klarar det högre strömstyrkor bättre än vanliga batterier.

MONTERING

Varför finns inte mitt fordon i monteringsguiden?

Tyvärr erbjuder OPTIMA® inte ersättningsbatterier som passar perfekt i alla tillämpningar. Du kan mäta ditt befintliga standardbatteri och därefter se om det finns något OPTIMA-batteri med motsvarande mått som kan passa i ditt fordon. Nedan finns en länk till en sida med produktspecifikationer där du kan hitta exakta mått för alla OPTIMA-batterier:


Se våra sidor med produktspecifikationer för att hitta rätt mått. 


YELLOWTOP®
BLUETOP®
REDTOP®

 

Alternativt kan du leta efter forum på internet där entusiaster av ditt bilmärke samlas. Kanske har någon annan anpassat OPTIMA-batterier till ditt fordon.

Om du har monterat OPTIMA-batterier på ett anpassat sätt är det viktigt att du tänker på följande:

 

 1. Avstånd till huven – det måste finnas ett mellanrum på minst ¾ tum mellan batteripolernas översta del och huvens undersida.
 2. Montering i bagageutrymme/kupé – om ditt batteri monteras på passagerar- eller bagageutrymmet (vanligt i många europeiska fabrikat) måste batteriet ventileras på fordonets utsida. Alla batterier i OPTIMA group 27, 51, DS46B24R, 78, 34C och 31 har portar för anslutning av ventilationsslang.
 3. Sidopoler – batterierna OPTIMA 34/78, D34/78, 75/25 och D75/25 har både övre poler och sidopoler. Om du använder något att dessa batterier i ett fordon som använder de övre polerna är det viktigt att säkerställa att sidopolerna inte kan komma i kontakt med något metallföremål (t.ex. brandvägg eller stänkskärm) och därmed orsaka kortslutning. Vi föreslår att du skyddar de poler som du inte använder. En vinsch får endast kopplas till bilstationerna.
 4. Batterimodifiering – klippning, borrning, trimning och liknande modifiering av ditt OPTIMA-batteri kan utgöra en säkerhetsrisk och kommer att upphäva garantin.
 5. Montering – ditt OPTIMA-batteri måste vara monterat på ett säkert sätt. Polerna ska inte användas för att fixera batteriet. Om polerna används på detta sätt kommer batteriet att skadas och garantin kommer att upphävas.

Behöver jag ett 35- eller ett 75/25-batteri?

Om du inte har någon särskild extrautrustning i ditt fordon rekommenderar vi REDTOP® 35. Om du har särskild extrautrustning som ljudsystem med amp rekommenderar vi YELLOWTOP® D35. Båda dessa batterier används endast med övre stationer.

Vänligen observera att vi också tillverkar 75/25-batterier (några återförsäljare märker de som 75/35 i deras system). Detta batteri har både övre och sidostationer och kommer antagligen inte att fungera i ditt fordon. De positiva och negativa stationerna är på fel sida för ditt fordon och kablarna är kanske inte tillräckligt långa.

DIVERSE

Kan jag parallellkoppla ett OPTIMA®-batteri med andra typer av batterier?

Nej, när du parallellkopplar batterier måste de alltid vara av samma ålder, storlek och typ.

Kan jag använda en isolator med ett OPTIMA®-batteri?

Ja, nästan alla typer av batteriseparatorer eller solenoider kan användas med ett OPTIMA-batteri. Det viktigaste är att komma ihåg att laddningsspänningen måste ligga inom de gränser som rekommenderas av OPTIMA batterier. Om du använder ett OPTIMA-batteri och ett annat vanligt batteri så måste ditt system ladda batterierna var för sig. Kom ihåg att vissa isolatorer orsakar spänningsfall, så du måste alltid försäkra dig om att laddningsspänningen VID BATTERIET är tillräcklig. Upprepade underladdningar av batteriet kommer att leda till att batteriet förstörs i förtid och att kapaciteten försämras.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om produkten?

För teknisk support eller garantifrågor, vänligen kontakta OPTIMA®:s kundservice på +44 (0) 1753 480 610 eller via e-post på optima.uk@jci.com.