AGM-

Teknologi

Absorberande glasfiberbatterier (AGM) har vänt den tekniken upp och ner. Ett traditionellt flytande batteri kommer givetvis att läcka om det vänds upp och ner, ett problem som AGM-batterier som OPTIMA®-batterier hjälper dig att undvika.

 

I traditionella flytande batterier hänger de positiva och negativa gallren i en box som är nedsänkt i en syralösning.  I AGM-batterier separeras de positiva och negativa plattorna av absorberande glasfiberseparatorer som suger upp elektrolyt som en svamp. Detta minimerar risken för elektrolytläckage. 

OPTIMA AGM-batterier innehåller mycket renare bly än många andra AGM-batterier och vanliga flytande batterier och består av 99,99% rent, primärt bly. Denna högre renhetsgrad betyder färre förorenande ämnen och en lägre förekomst av gasläckage, vilket förlänger batteriets livslängd och ökar prestandan.

OPTIMA-batteriernas fördelar inbegriper lägre inre motstånd och större plattområde vilket ger överlägsen startkraft, möjligheten att ladda mycket snabbare samt bättre spänningsegenskaper vid urladdning. Och de är praktiskt taget spillsäkra, även om de får sprickor eller skador. OPTIMA AGM-batterier tål dessutom vibrationer på ett mästerligt sätt.

Fördelarna med OPTIMA:s högpresterande AGM-batterier:

  • Imponerande bra startegenskaper i ett litet batteri
  • Högre laddningsacceptans vid laddning
  • Sluten underhållsfri design
  • Praktiskt taget spillsäkra
  • Stöt- och vibrationstålighet
  • Mer kraft per kilo jämfört med standardbatterier
  • Lång livslängd